Kategórie Produktov

Prihlásiť sa
info@gasbj.sk 0907 197 660

Niečo o LPG

LPG (Liquified Petroleum Gas) - tvorí ho skvapalnená zmes propánu a butánu. LPG je bez farby, chuti a pridaním "odorizantu" získava "typickú vôňu", preto aby ho naše orgány zaregistrovali. Nie je jedovatý, je však nedýchateľný a má mierne toxické účinky. V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch a preto pri úniku bude vždy sadať na najnižšie miesta (jeden z dôvodov prečo nemôže parkovať auto s LPG v podzemnej garáži) a v kvapalnom skupenstve je zasa ľahší ako voda.

LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny a jeho vlastnosti sú veľmi podobné benzínu, čo ho predurčuje na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s oktánovým číslom približne 101-111. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t.j. zmena vzájomných pomerov Propánu a Butánu.

Používanie LPG ako bežnej alternatívy v automobiloch je rozšírené po celom svete, pričom vo viacerých štátoch venovali jeho rozvoju mimoriadnu pozornosť ako napr. v Taliansku, Holandsku alebo v Belgicku, kde jazdí takto upravených vyše 30% automobilov. Taktiež v okolitých krajinách je LPG bežným a vítaným palivom (Česká republika má až cca 500 čerpacích staníc na LPG a do 10% legálne plynofikovaných motorových vozidiel, v Poľsku jazdí takto upravených viac ako 2,6miliona aut.